افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 26 May , 2024
همه جناح‌ها و گروه‌ها باید به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی و سلیقه‌ای برای توسعه استان تلاش کنند/اولویت ما در مجمع نمایندگان تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است 04 فروردین 1403
منتخب مردم بابل در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

همه جناح‌ها و گروه‌ها باید به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی و سلیقه‌ای برای توسعه استان تلاش کنند/اولویت ما در مجمع نمایندگان تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است

فاطمی با اشاره به اینکه همه جناح ها و گروه ها باید به دور از جهت گیری های سیاسی و سلیقه ای برای توسعه استان تلاش کنند ،بیان داشت :به نظر بنده باید از همه ظرفیت ها و پتانسیل های موجود استفاده کنیم، بسیاری از مدیران و نخبگان این استان در سطح کشور و حتی خارج از کشور فعال هستند که بر  این اساس باید بانک اطلاعات مدیران، نخبگان و کارآفرینان مازندران تهیه شود تا همه  آنها را برای توسعه استان سوق دهیم .