سرمایه گذاری ۱۹۴میلیاردتومانی بنیادبرکت در مازندران 23 خرداد 1400

سرمایه گذاری ۱۹۴میلیاردتومانی بنیادبرکت در مازندران

در سال ۱۳۹۹ بنیاد برکت به مبلغ ۱۹۴ میلیارد تومان در استان مازندران سرمایه گذاری کرد به گزارش ندای تجن_حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران تصریح کرد: در سیاستها و برنامه ریزی استانداری مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای بنیادها و نهادهای عمومی برای توسعه اقتصادی استان در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۱۹۴ میلیاردو […]