افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 5 December , 2023
دو درصد بودجه فرهنگی دستگاه‌ها را شفاف‌تر می‌کنیم 13 آبان 1401
وزیر فرهنگ و ارشاد مطرح کرد:

دو درصد بودجه فرهنگی دستگاه‌ها را شفاف‌تر می‌کنیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:در لایحه ۱۴۰۲ با سازمان برنامه و بودجه مشکلات سال گذشته را کاهش دادیم و بسیاری از مسائل تبصره ۹ و ۱۸ بندها را اصلاح کردیم و دو درصد بودجه فرهنگی دستگاه ها را شفاف تر می کنیم تا مشکل اجرایی نداشته باشیم.