افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 3 December , 2023
عدالت اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نحوه تخصیص اعتبارات استان‌ها رعایت نشده است 01 بهمن 1401
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

عدالت اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نحوه تخصیص اعتبارات استان‌ها رعایت نشده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از نحوه تعیین درصد مزد کارکنان دولت، اعتبارات مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی و عدم رعایت عدالت اجتماعی در نحوه تخصیص اعتبارات استان‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ انتقاد کرد.