افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 2 December , 2023
تئاتر به دلیل گنجایش رشته‌های مختلف در اولویت حمایت‌ها قرار دارد 20 دی 1401
مدیر کل فرهنگ و ارشاد گلستان مطرح کرد:

تئاتر به دلیل گنجایش رشته‌های مختلف در اولویت حمایت‌ها قرار دارد

محمد رعیت، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با بیان اینکه حمایت از هنرمندان جزو اولویت‌‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان است، گفت تئاتر از مهم‌ترین هنرهاست به این دلیل که شاخه‌های متعددی از فرهنگ و هنر ازجمله نویسندگی، طراحی و کارگردانی را در برمی‌گیرد.