توانمندسازی جوانان از برنامه های کانون خدمت رضوی است 14 خرداد 1400

توانمندسازی جوانان از برنامه های کانون خدمت رضوی است

حسینی نژاد کمک به نیازمندان و توانمندسازی جوانان بیکار را از برنامه های کانون خدمت رضوی شهرستان ساری عنوان کرد. به گزارش ندای تجن_ مسئول کانون خدمت رضوی شهرستان ساری رسیدگی به محرومین و ترویج فرهنگ رضوی را دو هدف اصلی تشکیل کانون‌ها عنوان کرد و بیان داشت: خوشبختانه تاکنون این کانون‌ها در مساجد سطح […]