برگزاری دومین مرحله ارزشیابی هماهنگ آموزش فنی و حرفه ای مازندران در سال 1400 30 اردیبهشت 1400

برگزاری دومین مرحله ارزشیابی هماهنگ آموزش فنی و حرفه ای مازندران در سال 1400

دومین مرحله ارزشیابی هماهنگ آموزش فنی و حرفه ای مازندران در سال 1400 روز پنجشنبه 30 اردیبهشت در 6 مرکز آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد. به گزارش ندای تجن، این ارزشیابی بر اساس مجوز ستاد پیشگیری بیماری کرونا و با رعایت فاصله اجتماعی در یک شیفت و با حضور 208 نفر در مراکز […]