افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 2 December , 2023
ضرورت تهیه اطلس طبیعت‌گردی در شمال کشور 08 بهمن 1401
سرپرست منابع طبیعی غرب مازندران تاکید کرد

ضرورت تهیه اطلس طبیعت‌گردی در شمال کشور

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر، گفت: تهیه اطلس طبیعت‌گردی در شمال کشور یکی از ضروریات است، با توجه به افزایش جمعیت در شمال کشور نیاز است تا طبیعت‌گردی در جنگل به‌روز شود تا جمعیتی که به جلگه فشار می‌آورد پراکنش خوبی در سایر نقاط داشته باشد.