پرداخت ۱۰۶ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی در گلستان 15 فروردین 1400

پرداخت ۱۰۶ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی در گلستان

رئیس اتاق اصناف استان گلستان گفت: اگر تمامی تسهیلات درخواستی که ۱۸۹ میلیارد تومان است، پرداخت شود شرایط ادامه اشتغال حداقل ۱۷ هزار نفر تامین خواهد شد. تاکنون ۱۰۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.