افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 2 December , 2023
جامعه بسیج حقوق‌دانان باید خدامحور،ولایت‌مدار، با اخلاق وحق‌گرا باشد 11 دی 1401
رئیس کل دادگستری مازندران:

جامعه بسیج حقوق‌دانان باید خدامحور،ولایت‌مدار، با اخلاق وحق‌گرا باشد

رئیس کل دادگستری استان مازندران درکارگاه "توانمند سازی حقوق یاران انقلابی استان"براهمیت نقش جامعه حقوقدانان در دفاع از نظام ومردم تاکید کرد وگفت:همه ما بعنوان قاضی،کارمند اداری،وکیل،کارشناس حقوقی وضابط دراحقاق حق مردم وجامعه نقش داریم و باید صفات اخلاقی حسنه ازجمله خدامحوری؛آخرت گرایی،ولایتمداری واخلاق گرایی رادرخود تقویت کنیم.