افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 5 December , 2023
بیش از 3 هزار نانوایی مازندران دوگانه‌سوز هستند/خبازان فرآیند دوگانه سوز نمودن خبازی را تسریع بخشند 20 دی 1401
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران مطرح کرد:

بیش از 3 هزار نانوایی مازندران دوگانه‌سوز هستند/خبازان فرآیند دوگانه سوز نمودن خبازی را تسریع بخشند

دبیر کارگروه آرد و نان استان مازندران با اشاره به نفوذ توده هوای سرد به استان و کاهش محسوس دما و هشدار وزارت نفت و استاندار مازندران در خصوص لزوم مدیریت مصرف گاز در بخش های خانگی و تجاری به‌ منظور پیشگیری از اختلال در فعالیت نانوایی‌ها در صورت قطع گاز، بر لزوم هماهنگی بیشتر و پیگیری دستگاه های ذیربط از جمله فرمانداری ها، ادارات غله، صمت و اتحادیه های خبازان شهرستان ها جهت عملیاتی نمودن واحدهای خبازی دوگانه سوز تاکید کرد