دورکاری مادران شاغل دارای فرزند زیر 6سال تداوم یابد 14 آبان 1400
فراکسیون زنان مجلس در نامه ای به رییس جمهور خواستار شدند:

دورکاری مادران شاغل دارای فرزند زیر 6سال تداوم یابد

فراکسیون زنان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تداوم دورکاری مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال و دبستانی شد.