افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 21 February , 2024
عزم دولت سیزدهم برای تحول اداری جدی است /نبود داده درست از منابع انسانی از چالش‌ها است 09 خرداد 1402
معاون استاندار مازندران مطرح کرد:

عزم دولت سیزدهم برای تحول اداری جدی است /نبود داده درست از منابع انسانی از چالش‌ها است

وی به اهمیت دو مقوله بهره وری و استفاده مناسب از نیروی انسانی برای حکمرانی نظام اداری اشاره کرد و بیان داشت : با توجه به این که برخی بدعت های اداری سالیان سال در حال اجرا است، تغییرات در نظام اداری با مقاومت های زیادی مواجه می شود ، لیکن برای تحقق بهره وری و عدالت در نظام اداری باید به این مسائل ورود پیدا کرد.