افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 11 December , 2023
آموزش و پرورش در حوزه مهارتی کردن مدارس ۱۵ درصد عقب ماندگی دارد 02 آبان 1401
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس مطرح کرد:

آموزش و پرورش در حوزه مهارتی کردن مدارس ۱۵ درصد عقب ماندگی دارد

به گفته رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یکی دیگر از مواردی که در سفرهای استانی به ویژه در حوزه آموزش و پرورش پیگیری می‌‎شود، تحقق برنامه ششم توسعه به ویژه در خصوص آموزش فنی و حرفه‌ای است، که آموزش و پرورش باید 50 درصد آموزش‌های خود را به سمت آموزش مهارتی سوق دهد که این رقم تا کنون 35 درصد است