ضرورت تشخيص و مداواي اختلالات رواني 24 مهر 1400
يادداشت: دكتر فربد فدايي ـ روان‌پزشك/

ضرورت تشخيص و مداواي اختلالات رواني

اختلالات رواني نيازمند به درمان در 20 تا 25 درصد افراد جامعه وجود دارد و نزديك به 400 نوع اختلال رواني تشخيص داده شده است كه در 16 طبقه متفاوت جاي دارند كه در اين ميان توجه مردم و مسئولان به اهميت و ضرورت تشخيص و مداواي اختلالات رواني باعث تأمين سلامت، رضايت، پويايي و شادابي بيشتر جامعه مي‌شود.