افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 21 February , 2024
دبیرخانه طرح توسعه دریا محور استان‌های شمالی به مازندران واگذار شد/جلسات شورای برنامه‌ریزی استان نیاز به تحول اساسی دارد 07 خرداد 1402
استاندار مازندران مطرح کرد:

دبیرخانه طرح توسعه دریا محور استان‌های شمالی به مازندران واگذار شد/جلسات شورای برنامه‌ریزی استان نیاز به تحول اساسی دارد

استاندار مازندران با بیان اینکه ریل گذاری درست برای دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در جلسات شورای بر نامه ریزی مطرح شود و این امر بیانگر نقش اعضای این شورا در مباحث توسعه ای استان است، بیان کرد : در شورای برنامه ریزی باید مباحث کلان توسعه ای استان مطرح شود تا زمینه رشد و توسعه همه جانبه بیش از پیش نیز فراهم شود و برای تحقق این مهم جلسات شورای برنامه ریزی استان نیز نیاز به تحول اساسی دارد.