اعلام 451 گزارش مردمی به ستاد خبری سازمان صمت مازندران 07 دی 1400
طی آذر ماه سالجاری صورت گرفت ؛

اعلام 451 گزارش مردمی به ستاد خبری سازمان صمت مازندران

طی آذر ماه سالجاری 451 گزارش مردمی به ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران اعلام شده است