افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 16 June , 2024
اصناف، بازاریان و مراکز صنعتی از سوخت جایگزین طی چهار و پنج روز آینده استفاده کنند / در مدیریت مصرف گاز نیاز به کار رسانه‌ای و فرهنگی داریم 25 دی 1401
استاندار مازندران مطرح کرد:

اصناف، بازاریان و مراکز صنعتی از سوخت جایگزین طی چهار و پنج روز آینده استفاده کنند / در مدیریت مصرف گاز نیاز به کار رسانه‌ای و فرهنگی داریم

سید‌ محمود حسینی پور با عنوان اینکه در شرایط حساسی بسر می بریم و در مرز قطعی گاز در برخی شهرستان ها قرار داریم، خاطرنشان کرد: از همه اصناف و مردم عزیز که مصرف بالایی در گاز دارند تقاضا داریم در مدیریت مصرف گاز همکاری کنند و در هر خانه ای حداقل یک‌ بخاری خاموش شود و تنظیم دمای گاز بین ۲۰ الی ۲۲ باشد تا خانواده ای دچار مشکل نشود.