افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 5 December , 2023
بنای ما این است که دانش‌آموزان در حوزه تصمیم‌گیری نقش داشته باشند 15 آبان 1401
فرماندارساری در مراسم نواختن زنگ روز ملی مازندران مطرح کرد:

بنای ما این است که دانش‌آموزان در حوزه تصمیم‌گیری نقش داشته باشند

فرماندار ساری با بیان اینکه برنامه‌های بسیاری در راستای رفاه دانش آموزان با همکاری مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،آموزش و پرورش و سایر دستگاه های اجرایی تدارک دیده شد، ادامه داد:بنای ما این است که شما در حوزه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی نقش داشته باشید و رهبری هم در گام دوم انقلاب به آن اشاره کرده است.