افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 2 December , 2023
یک فنجان چای در کاخ ملوکانه 05 مرداد 1401
ندای تجن گزارش می دهد:

یک فنجان چای در کاخ ملوکانه

یک فنجان چایِ هل‌دارِ قند پهلو. لازم نیست حتماً عاشقانه‌ای در میان باشد، همین که یکی برایت یک فنجان چای بریزد و تو روی ایوان دلگشا حواست را بدهی به حوضِ آبی و سبزی جنگلِ رو به رو، کفایت می‌کند. نه! از خاطر نبردم تابستان است و گرما و هوایِ مرطوبِ مازندران می‌تواند آدم را تا مرز تن سپردن به دریا پیش ببرد. اما تابستان است و سفر و وقت دلداریِ روح و جان.