مرد قائمشهری پس از 30 فقره سرقت دستگیر شد 19 آبان 1400
جانشین انتظامی استان خبرداد:

مرد قائمشهری پس از 30 فقره سرقت دستگیر شد

جانشین انتظامی استان مازندران از دستگیری سارق سیم و کابل برق و کشف 30 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد