افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 3 December , 2023
دعوت از نخبگان برای حضور در کارگروه‌های مختلف ستاد هفته مازندران 24 آبان 1401
دبیر ستاد مردمی بزرگداشت روز و هفته مازندران در گفت‌و گو با ندای تجن مطرح کرد:

دعوت از نخبگان برای حضور در کارگروه‌های مختلف ستاد هفته مازندران

دبیر ستاد مردمی بزرگداشت روز و هفته مازندران با اشاره به اینکه قرار است از نخبگان و افراد با تجربه برای حضور در کارگروه‌های مختلف ستاد گرامی‌داشت هفته مازندران دعوت می‌کنیم، گفت: با همکاری و مشارکت یکدیگر می‌توانیم هفته فرهنگی تعریف کنیم.