افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 5 June , 2023
انهدام شبکه برانداز سازماندهی‌شده در فضای مجازی 12 بهمن 1401
ندای تجن گزارش می دهد:

انهدام شبکه برانداز سازماندهی‌شده در فضای مجازی

این شبکه جهت گرم نگه داشتن تنور اعتراضات و آشوب‌ها، قصد طرح ریزی و اجرای چند عملیات انفجاری در نقاط مختلف مرکز استان را داشتند که با اشراف اطلاعاتی حاکم بر فضای سایبری، تمامی لیدرها و اعضاء این شبکه مورد ضربه اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده آنها جهت سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی تحویل گردید .