افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 3 December , 2023
«تبری »فرزند زبان ایرانی است 14 آبان 1401
موسوی در جمع اصحاب رسانه مطرح کرد:

«تبری »فرزند زبان ایرانی است

یک پژوهشگر تاریخ و فرهنگ معتقد است که زبان تبری یا مازندرانی ویژگی‌های اصلی یک زبان از جمله ریشه و بن فعل، صفت و موصوف، مضاف و مضاف الیه و..را دارد و درواقع یکی از فرزندان زبان ایران است.