افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 21 February , 2024
حکمت فردوسی، الهی اسلامی است 25 اردیبهشت 1402
یادداشت/به مناسبت بزرگداشت فردوسی:

حکمت فردوسی، الهی اسلامی است

حقیقت این است که فردوسی یک حکیم است… و حکمت او، حکمت الهیِ اسلامی است… شما خیال نکنید که در حکمت فردوسی، یک ذره حکمت زرتشتی وجود دارد… (او) دلباخته و مجذوب مفاهیم حکمت اسلامی بوده…؛ بله؛ من موافقم که از «فردوسی» تجلیل شود.