افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 21 February , 2024
جشنواره فرهنگی، هنری حسینی یکی از رویدادهای بزرگ فرهنگی مذهبی کشور است/زمان افتتاحیه؛16شهریورماه 04 خرداد 1402
دبیراجرایی جشنواره خبرداد:

جشنواره فرهنگی، هنری حسینی یکی از رویدادهای بزرگ فرهنگی مذهبی کشور است/زمان افتتاحیه؛16شهریورماه

خزر با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت هنر و رسانه برای ترویج مفاهیم عاشورا، عدالت خواهی و ایثار استفاده کرد، افزود : در پنجمین دوره از اشکواره فرهنگی هنری و حسینی بیش از سه هزار و ۴۰۰ اثر از ۱۲۱۷ هنرمند از استان های مختلف ایران و همچنین از کشورهایی چون عراق، یمن، ترکیه، ایتالیا و افغانستان آثار به دبیرخانه اشکواره ارسال شد.