افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 3 December , 2023
شهردار سورک منصوب شد 01 آذر 1401
ندای تجن گزارش می دهد:

شهردار سورک منصوب شد

سورک مرکز شهرستان میاندرود است و سید حسین محمودی شهردار سابق سورک بوده که با استیضاح وی رضا پیری برای مدتی سرپرستی شهرداری سورک را برعهده گرفته بود و اکنون یاسر قربانی با رای قاطع اعضای شورای شهر سورک ، شهردار این شهر شده است .