افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 30 May , 2024
در طول سال دو درخت بکاریم طرح 4 ساله اجرا می‌شود/درختان شناسنامه‌دار از سوی مردم کاشته و حفاظت می‌شوند 14 اسفند 1401
مدیرکل منابع طبیعی مازندران در نشست با اهالی رسانه استان مطرح کرد:

در طول سال دو درخت بکاریم طرح 4 ساله اجرا می‌شود/درختان شناسنامه‌دار از سوی مردم کاشته و حفاظت می‌شوند

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران قرار است درختان از سوی شرکت‌ها، انجمن‌ها و همه اقشار مردم کاشته و پس از شناسنامه دار شدن هم از سوی همان افراد مورد حفاظت قرار گیرد.