افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 9 December , 2023
بهینه‌‎سازی مصرف در کشور موضوع جدی است/بخش انرژی در کشور به صورت جزیره‌ای اداره می‌شود 26 مهر 1401
عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

بهینه‌‎سازی مصرف در کشور موضوع جدی است/بخش انرژی در کشور به صورت جزیره‌ای اداره می‌شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون متبوعش در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در صحن علنی امروز مجلس، نسبت به خطر جدی ناترازی گاز در کشور هشدار داد و گفت: علت اصلی این مشکل حکمرانی نامناسب انرژی است اینکه انرژی در کشور به صورت جزیره‌ای اداره می‌شود.