افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 29 May , 2024
زنان در فرهنگ اسلامی برای احیای ارزش‌های دینی و حفاظت از کیان اسلام و تحکیم بنیان خانواده رسالت سترگی برعهده دارند/بن‌مایه دینی و اعتقادی مردم دیار علویان سبب استحکام پایه‌های فرهنگ بومی این سامان که با ارزش‌های مانای دینی گره‌خورده است، شد 07 مرداد 1402
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران مطرح کرد:

زنان در فرهنگ اسلامی برای احیای ارزش‌های دینی و حفاظت از کیان اسلام و تحکیم بنیان خانواده رسالت سترگی برعهده دارند/بن‌مایه دینی و اعتقادی مردم دیار علویان سبب استحکام پایه‌های فرهنگ بومی این سامان که با ارزش‌های مانای دینی گره‌خورده است، شد

سلگی، با اشاره به موج فزاینده تبلیعات رسانه ای معاندان برای ترویج انگاره های ضد ارزشی در استان های شمالی، افزود: بن مایه دینی و اعتقادی مردم دیار علویان سبب استحکام پایه های فرهنگ بومی این سامان که با ارزش های مانای دینی گره خورده است، شد.