افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 2 December , 2023
فقر داروخانه‌ها در زمان طوفان بیمارهای تنفسی 02 آبان 1401
ندای تجن گزارش می دهد:

فقر داروخانه‌ها در زمان طوفان بیمارهای تنفسی

کمبود دارو در شرایطی سبب ناراحتی و نگرانی برای پزشکان و خانواده‌های بیماران شده است  که در چنین دوره‌ای بهتر بود تا دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سایر نهادهای مرتبط در زمینه تهیه و توزیع دارو پیش از فرارسیدن فصل پاییز به فکر فراهم نمودن دارو بودند تا در چنین روزهایی دچار فقر داروخانه‌ها نشویم.