افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 16 June , 2024
تلاش محیط زیست ایران توانست آبرو و عزت کشورمان را در جوامع بین‌المللی حفظ کند/امکانات فعلی در استان شایسته محیط‌زیست نیست 22 خرداد 1402
استاندار در جمع محیط بانان مطرح کرد:

تلاش محیط زیست ایران توانست آبرو و عزت کشورمان را در جوامع بین‌المللی حفظ کند/امکانات فعلی در استان شایسته محیط‌زیست نیست

سیدمحمود حسینی پور، با بیان این که محیط زیست باید پیوست تمامی مراکز صنعتی و پیشران توسعه باشد، گفت: نباید به بهانه محیط زیست از توسعه دور باشیم، بلکه باید با حفظ ملزومات محیط زیستی به توسعه اندیشید. ‎