افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 2 December , 2023
متاورس؛ تحقق یک رویا یا آرزویی محال؟ 04 تیر 1401
یادداشت شاهین روحانی، عضو هیئت علمی‌ دانشگاه صنعتی شریف:

متاورس؛ تحقق یک رویا یا آرزویی محال؟

مرز بین دنیای واقعی و مجازی در حال از بین رفتن است. تکنولوژی متاورس صرفا فضای مجازی نیست بلکه جهانی است که فضای فیزیکی از طریق همزاد دیجیتال واقعی شده است و فضای مجازی از طریق برهم‌نهادن داده‌ روی فضاهای فیزیکی، واقعی شده است.