افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 5 December , 2023
نبود همکاری از سوی دهیاران و شوراها مشکلی برای تحت پوشش قرار دادن روستاهاست 28 آذر 1401
معاون آبفای مازندران در گفت‌و گو با ندای تجن مطرح کرد:

نبود همکاری از سوی دهیاران و شوراها مشکلی برای تحت پوشش قرار دادن روستاهاست

آب در حوزه های مختلف مانند آشامیدن ، فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی و پرور شموجودات دریایی مورد استفاده قرار می گیرد. آب در ابتدای شکل‌گیری عاری از هر گونه آلودگی است، ولی در طول زمان و تحت تأثیر فعالیت انسان در محیط عوامل متعددی باعث آلودگی آب می‌شوند