تقدیر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از مدیرکل آموزش فنی‌و حرفه‌ای مازندران 30 شهریور 1400

تقدیر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از مدیرکل آموزش فنی‌و حرفه‌ای مازندران

حسن خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران طی لوحی از سید حسین درویشی مدیرکل و کارکنان آموزش فنی و حرفه ای مازندران تقدیر نمود.