افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 17 April , 2024
باید  شهرستان سوادکوه را از مسیر گردشگری‌بودن به مقصد گردشگری برسانیم/لزوم حمایت و ترویج فعالیت‌های حوزه گردشگری 17 فروردین 1402
در نخستین جلسه شورای اداری سوادکوه مطرح شد:

باید  شهرستان سوادکوه را از مسیر گردشگری‌بودن به مقصد گردشگری برسانیم/لزوم حمایت و ترویج فعالیت‌های حوزه گردشگری

شهرستان سوادکوه در ایام عید با حضور  گردشگران و مسافران نوروزی  توانست درآمدزایی داشته باشد. اما برای استمرار آن نباید مشروط به زمان و اعیاد خاصی باشد تا بتوان با ایجاد مکانی ثابت برای فروش محصولات و حمایت از صنایع‌دستی، ترویج بیشتر اقامتگاه‌ها، رسیدگی و مرمت آثار تاریخی برای حفظ آثار تاریخی در   شهرستان سوادکوه و همه عواملی که با کارشناسی و رسیدگی بیشتر حمایت ونشان داده می‌شود در جذب گردشگران و مسافران به‌عنوان منبع درآمدی برای مردم و مسئولین شهری باشد.