افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 17 April , 2024
نخستین رویداد مهارتی المپیاد آزاد پرینت سه بعدی خاتمه یافت 24 بهمن 1402
روابط عمومی گزارش داد:

نخستین رویداد مهارتی المپیاد آزاد پرینت سه بعدی خاتمه یافت

نخستین رویداد مهارتی المپیاد آزاد کشوری پرینت سه بعدی با هدف ارتقای فرهنگ مهارت آموزی در بین جوانان کشور، فراهم نمودن فرصت رقابت سالم میان جوانان کشور، ایجاد انگیزه در جوانان برای کسب مهارت، ارتقا کیفیت استانداردهای آموزش مهارت در کشور برگزار شد.