افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 4 March , 2024
موتورسواری بدون گواهینامه و بیمه / بی نظمی در شهر و گریز از قانون 09 تیر 1402
دانستنی های ترافیکی:

موتورسواری بدون گواهینامه و بیمه / بی نظمی در شهر و گریز از قانون

براساس آمارهای موجود به طور میانگین بیش از ۳۵ درصد حوادث و تصادفات فوتی مربوط به موتورسواران می باشد که باید با قانونمند کردن موتورسواران و اقدامات فرهنگی مناسب ، راهکارهایی برای کاهش تصادفات این قشر از کاربران ترافیک ارائه داد.