افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 9 December , 2023
درخواست ۱۲۰۰ فعال و ۱۳ تشکل صنفی از رئیس جمهور برای رفع محدودیت‌های اینترنت 16 آبان 1401
طی ارسال نامه‌ای عنوان شد:

درخواست ۱۲۰۰ فعال و ۱۳ تشکل صنفی از رئیس جمهور برای رفع محدودیت‌های اینترنت

امضاکنندگان این نامه از ریاست جمهوری خواسته‌اند تا از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و از ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت جلوگیری کند. آنها به وعده ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات اشاره کردند و تاکید داشتند که «دسترسی به اینترنت بدون محدودیت» از شعارهای و وعده‌های او بوده است.