افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 4 March , 2024
نخستین سخنرانی رئیس دولت سیزدهم در نشست سران سازمان همکاری شانگهای/صلح پایدار در افغانستان راهی جز تشکیل دولت پایدار ندارد 13 تیر 1402
ندای تجن گزارش می دهد:

نخستین سخنرانی رئیس دولت سیزدهم در نشست سران سازمان همکاری شانگهای/صلح پایدار در افغانستان راهی جز تشکیل دولت پایدار ندارد

رئیس جمهوری به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای گفت: ایران بر این باور است که شانگهای، سازمانی در حال رشد با شاخص‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه و جایگاه ممتاز است و مزایای این عضویت رسمی ایران در شانگهای در تاریخ ماندگار خواهد شد.