افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 3 December , 2023
لباس شخصی و نیروهای امنیتی نباید وارد دانشگاه شوند | معاون دانشجویی دانشگاه تهران: کلام زشت و هتاکانه جایی در دانشگاه ندارد 02 آبان 1401
رییس دانشگاه تهران:

لباس شخصی و نیروهای امنیتی نباید وارد دانشگاه شوند | معاون دانشجویی دانشگاه تهران: کلام زشت و هتاکانه جایی در دانشگاه ندارد

سیدمحمد مقیمی رییس‌ دانشگاه تهران در پاسخ به انتقادهای دانشجویان درباره تشدید کنترل کارت‌های دانشجویی در مبادی ورودی دانشگاه اظهار داشت: بحثی ندارم که برخی رفتارهای حفاظت فیزیکی باید اصلاح شود، همان‌طور که رفتارهای خود بنده و حتی برخی دانشجویان که از ارائه کارت دانشجویی به مأموران حفاظت فیزیکی امتناع کرده و رفتارهای خارج از عرف از خود نشان می‌دهند هم باید اصلاح شود. اما وقتی فردی علاوه بر امتناع از ارائه کارت شناسایی به نیروی حفاظت فیزیکی، حتی توهین و فحاشی هم می‌کند، نیروی حفاظت فیزیکی چه روشی را اعمال کند که هم وظیفه‌اش را انجام دهد و هم کمترین تنش ایجاد شود.