استاندارگلستان: تلاش برای اطفا حریق در درازنو کردکوی ادامه دارد 02 مهر 1400

استاندارگلستان: تلاش برای اطفا حریق در درازنو کردکوی ادامه دارد

استاندار گلستان گفت: تلاش برای اطفا حریق از طریق هوا و با هلی کوپتر در درازنو کردکوی ادامه دارد.