افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 22 February , 2024
لزوم تبیین ظرفیت‌های قانونی تبلیغات انتخابات برای نامزدهای انتخابات/امکانات عمومی دستگاه‌های دولتی به عدالت در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار می‌گیرد 03 اسفند 1402
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران مطرح کرد:

لزوم تبیین ظرفیت‌های قانونی تبلیغات انتخابات برای نامزدهای انتخابات/امکانات عمومی دستگاه‌های دولتی به عدالت در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار می‌گیرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان اینکه تایید تعرفه گذاری به عهده هیات تبلیغات است، گفت: فرمانداری ها می توانند سالن های ورزشی و همایش ادارات را در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار دهند.