افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 21 March , 2023
کنترل تورم همراه با رشد اقتصادی پایدار برنامه اصلی دولت در سال ۱۴۰۲/<strong>زمینه‌سازی برای مشارکت پر شور مردم و تشکیل مجلس قوی</strong> 01 فروردین 1402
رئیس جمهور مطرح کرد:

کنترل تورم همراه با رشد اقتصادی پایدار برنامه اصلی دولت در سال ۱۴۰۲/زمینه‌سازی برای مشارکت پر شور مردم و تشکیل مجلس قوی

رئیس جمهور با بیان اینکه برنامه اصلی دولت در سال ۱۴۰۲ کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادی است، تصریح کرد: به مردم عزیزمان اطمینان می‌دهم، در سال جدید تلاش خادمان شما در دولت برای تحقق وعده‌ها، از جمله «بهبود معیشت مردم»، «فساد ستیزی»، «مهار تورم»، «تقویت تولید» و «افزایش اشتغال»، به صورت شبانه‌روزی و بی‌وقفه خواهد بود.