افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 21 February , 2024
در اجرای 500 متر عملیات توسعه شبکه آبرسانی در روستاهای پطرود و انارمرز شهرستان جویبار 25 تیر 1402
به منظور بهبود وضعیت آبرسانی صورت گرفت:

در اجرای 500 متر عملیات توسعه شبکه آبرسانی در روستاهای پطرود و انارمرز شهرستان جویبار

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: به منظور ارتقای کیفی و بهره مندی تعداد بیشتری از ساکنان روستاها از نعمت آب شرب سالم، عملیات توسعه شبکه آبرسانی به طول 500 متر در روستاهای پطرود و انارمرز انجام شد.