افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 9 December , 2023
معرفی طرح‌های فاضلاب مازندران به بانک رفاه برای بهره‌مندی از ماده 56 28 دی 1401
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری آبفا مازندران اعلام کرد:

معرفی طرح‌های فاضلاب مازندران به بانک رفاه برای بهره‌مندی از ماده 56

در راستای بهره مندی از ظرفیت بند «ز» تبصره 4 قانون بودجه سال 1401 کشور و تامین مالی پروژه ها از سوی شرکت مهندسی آبفا کشور، طرحهای فاضلاب مازندران برای بهره مندی از ظرفیت ماده 56 قانون الحاق به بانک رفاه معرفی شد.