گاز منو کسید کربن جان 25 نفر را در سال گذشته گرفت 29 فروردین 1400

گاز منو کسید کربن جان 25 نفر را در سال گذشته گرفت

مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت : درسال گذشته (نودو نه) 25 نفر (22مرد و ما بقی زن) بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن جان خود را از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  29 درصد کاهش يافت. آمل بیشترین فوتی ناشی از گاز گرفتگی به گزارش ندای تجن،دکتر […]