افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 16 April , 2024
ایجاد فرصت گردشگری در روستاها 27 فروردین 1403
\یشنهاد استاندار به روستاپیان مازندران:

ایجاد فرصت گردشگری در روستاها

استاندار مازندران، با اشاره به این که ۲ هزار واحد مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار جمعیت مازندران افتتاح و تحویل متقاضیان شده است، گفت: اهالی روستاهای مازندران برای توسعه گردشگری و ایجاد اقامتگاه های بوم گردی در چارچوب قانونی اقدام کنند.