افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 21 May , 2024
توجه به صنعت و گردشگری دو عامل ایجاد اشتغال در ساری 30 بهمن 1402

یک کاندیدای مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: توجه به صنعت و گردشگری دو عامل ایجاد اشتغال در ساری

برگزاری چهل دومین دوره آزمون ادواری مهارتی در قائم شهر 15 دی 1402

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد قائمشهر خبرداد: برگزاری چهل دومین دوره آزمون ادواری مهارتی در قائم شهر

فیلم/دوتار نوازی و شعر خوانی تودرواری به مناسبت روز مادر 13 دی 1402
ندای تجن خبرمی دهد:

فیلم/دوتار نوازی و شعر خوانی تودرواری به مناسبت روز مادر

هنر دو تن از هنرمندان مازندران را ببینید: