افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 17 April , 2024
  • بیش از 5هزار نفر اقشار آسیب پذیر مهارت آموختند 26 فروردین 1403

    مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران خبرداد:
    بیش از 5هزار نفر اقشار آسیب پذیر مهارت آموختند

    مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای از عملکرد آموزشی اقشار آسیب پذیر این اداره کل در سال 1402 سخن گفت و افزود:بیش از 5هزار نفر اقشار آسیب پذیر از آموزش های فنی و حرفه ای مازندران بهره مند شدند.

نخستین جشنواره فجرآفرینان مهارت طبرستان برگزار شد 30 بهمن 1402
روابط عمومی گزارش داد:

نخستین جشنواره فجرآفرینان مهارت طبرستان برگزار شد

مهم ترین اهداف برگزاری اولین جشنواره فجر آفرینان مهارت طبرستان، شناسايي و معرفي مهارت آموختگان کارآفرین برتر به جامعه و استفاده از توانمندي آنان در جهت ارايه الگوهاي كارآفريني مهارت محور و.. است.