افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 26 May , 2024
پردیس علم و فناوری مشترک راه‌اندازی می‌شود 26 اردیبهشت 1403

امضای توافق نامه همکاری پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه علم و فناوری مازندران: پردیس علم و فناوری مشترک راه‌اندازی می‌شود

دور همی استارتاپی مازندران برگزار شد 22 اردیبهشت 1403

مدیرمرکز رشد و نوآوری آمل خبرداد: دور همی استارتاپی مازندران برگزار شد

لزوم بررسی و ایجاد زیرساخت‌های مهارت محوربودن در دانشگاه‌ها 03 اردیبهشت 1403
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری مطرح کرد:

لزوم بررسی و ایجاد زیرساخت‌های مهارت محوربودن در دانشگاه‌ها

میزان مهارت محور بودن دانشگاه‌ها در حد انتظار نیست و زیرساخت‌ها بایستی پس از آسیب‌شناسی فراهم گردد.